Laethanta Ceilteacha

.

Laethanta Ceilteacha

Seo chugaibh Laethanta Ceilteacha. Is mó de thúsphointe seachas plean turais é seo chun cuidiú leat d'eispéireas ar Bhealaí na gCeilteach a chur i dtoll a chéile.  Mar go gcreidimidne go láidir gur tusa a cheart d'eispéireas féin ar Bhealaí na gCeilteach a leagan amach.

Tá 6 Lá Cheilteacha leagtha amach againn, lá do gach contae a dtéann Bealaí na gCeilteach tríothu. D'fhéadfaí ó 1 lá go 3 lá a chaitheamh ar gach ceann de na Laethanta Ceilteacha. Is féidir tabhairt fúthu ina saoirí gearra aonair nó tabhairt fúthu le chéile. B'fhéidir go mbeifeá ag iarraidh tabhairt faoi Bhealaí na gCeilteach sna trí chontae atá i gceist in Éirinn nó faoi cheann de chinn uile na Breataine Bige. Nó b'fhéidir go socrófá tabhairt faoin 'mBealach Mór' - tabhairt faoin sé chontae ar fad. Má shocraíonn tú é sin a dhéanamh, moltar tabhairt faoi na Laethanta Ceilteacha in ord loighiciúil. Má ghlactar leis go mbeidh tú ag teacht as Iarthar na Breataine Bige isteach go Baile Átha Cliath - cuirfidh tú tús le d'aistear i gContae Chill Mhantáin, as sin go Loch Garman, go Port Láirge agus ar ais go Loch Garman chun an bád farantóireachta a fháil as Ros Láir chuig Fishguard agus as sin go Pembrokeshire, go Ceredigion agus go ceann scríbe ansin, Carmarthenshire.

**Read More**

Cill Mhantáin

**Read More**

Loch Garman

**Read More**

Port Láirge

**Read More**

Sir Benfro

**Read More**

Ceredigion

**Read More**

Sir Gaerfyrddin