An Gealltanas Ceilteach

Chreid Ceiltigh an tseansaoil go raibh eisint spioradálta ag plandaí, ainmhithe agus fiú rudaí neamhbheo. Ach d’aithin siad freisin go raibh orthu tairbhe a bhaint as an dúlra chun maireachtáil. Ní fhéadfaidís amhlaidh a dhéanamh ach amháin trí chur amach domhain a bheith acu ar an timpeallacht nádúrtha agus trí chaidreamh measúil a chothú léi le go bhféadfaidís maireachtáil i dtiúin léi.

I bhfianaise an mhéid thuas, ba mhaith linn ár gcuairteoirí uile a mhealladh chuig ár dtailte ársa le go bhféadfaidís ómós a léiriú ar an timpeallacht nádúrtha seo agus chuige sin, ár nGealltanas Ceilteach a dhéanamh. Tá an gealltanas seo bunaithe ar na 7 bprionsabal a bhaineann leis an bhfeachtas ‘Ná Fág Rian’, a shonraíonn cleachtais a laghdaíonn tionchar an duine ar an timpeallacht le go bhféadfaimis taitneamh a bhaint aisti ar bhealach freagrach.

Is féidir libh cabhrú linn maidir leis sin ach an Gealltanas a chur ar taispeáint in áit fheiceálach i do ghnóthas. Bheadh sé níos fearr fós dá bhféadfá féin ceangal an ghealltanais a chur ort féin ar nós na gcontaetha comhpháirtíochta, agus cabhrú le cuairteoirí téarmaí an ghealltanais a chomhlíonadh. Ar an gcaoi sin, beidh gach duine thuas leis – ár dtailte áille go háirithe.

Agus mé ag taisteal ar Bhealaí na gCeilteach:

Rachaidh mé sa tóir ar eachtraí,

Ach beidh mé ullamh i gcomhair gach cineál aimsire agus teagmhais.

Úsáidfidh mé iompar poiblí nuair is féidir,

Agus smaoineoidh mé ar dhaoine eile agus mé ag taisteal ar mo chonlán féin.

Déanfaidh mé iniúchadh ar an dúlra,

Ach coinneoidh mé fad dóthanach uaidh d’fhonn é a chosaint.

Caomhnóidh mé an t-am atá thart,

Agus ní thógfaidh mé aon rud nach liom é.

Cosnóidh mé an t-am i láthair,

Agus ní fhágfaidh mé aon rud i mo dhiaidh a mbeidh ar dhaoine eile é a ghlanadh suas.

Leanfaidh mé lorg na gCeilteach ársa,

Ach ní fhágfaidh mé lorg de mo chuid féin.

**Sign the pledge**

**Make your promise to us by signing our pledge. Encourage your friends to do the same.**

**Please sign the pledge on the line with your finger or mouse**

Have already made their pledge - to care for each other and this beautiful land