Teach agus Gairdíní Wells

Loch Gamon

Éire Loch Garman

Teach agus Gairdíní Wells

Tuilleadh eolais a fháil

Téann stair Theach agus Gairdíní Wells níos faide siar ná 400 bliain. John Warren a thóg é ag deireadh an 17ú haois, agus cheannaigh muintir Doyne é nuair a bhásaigh sé. D’fhostaigh siad an t-ailtire Sasanach cáiliúil, Daniel Robertson, chun an teach agus na gairdíní a athdhearadh sna 1830idí agus is é a dhearadh sin atá fós le feiceáil inniu. Tá an teach faoi úinéireacht mhuintir Rosler ó 1965 agus osclaíodh don phobal é in 2012. Tabhair cuairt ar an teach agus inseoidh treoraí turais Victeoiriach duit faoin saol a bhí ag an mBantiarna Francis agus ag na daoine eile a chónaigh sa teach.