Coill Minwear

Pembrokeshire

An Bhreatain Bheag Pembrokeshire

Is Láithreán Sainspéis Eolaíochta (SSSI) í Coill Minwear, atá suite i bPáirc Náisiúnta Chósta Pembrokeshire, gar do Narberth. De bharr a cóngaracht le hInbhear Cleddau, soláthraíonn an meascán d’uisce sáile agus d’fhionnuisce gnáthóg éagsúil don fhiadhúlra. Coinnigh súil amach d’éin uisce amhail an corr réisc agus an cruidín, agus d’éin choillearnaigh amhail an mórchnagaire breac agus an snag ón ionad amhairc amach ar an inbhear. Tá réimse mór bláthanna sa choillearnach freisin. San earrach, bíonn cosáin na coillearnaí breac le lus na gcnapán buí agus bíonn ceapacha coinnle corra faoi na crainn. San fhómhar, is radharc álainn iad dathanna na ndarach dearg agus na bhféanna, chomh maith leis na fungi a mbíonn cruthanna aisteacha orthu.