Siúil leat ar na cosáin chláir ag Cors Caron

Siúil leat ar na cosáin chláir ag Cors Caron

An Bhreatain Bheag Ceredigion

Téigh na clárchosáin ag Tearmann Dúlra Náisiúnta Cors Caron, limistéar 2,000-acra de bhogach lena mbaineann tábhacht idirnáisiúnta, gar do Tregaron. Tá 3 phortach ardaithe 12,000 bliana d’aois sa tearmann. Is ceann de na córais portach ardaithe is breátha sa Bhreatain é. Soláthraíonn an ghiolcarnach fhiáin, an féarach fliuch, an choillearnach, na haibhneacha, sruthanna agus locháin cothú don fhiadhúlra agus bíonn na dathanna – dearg, buí agus donn – ag athrú i gcónaí, i gcomparáid leis na cnoic uaine timpeall ar an áit.