Siúil Bealach Chill Mhantáin

Siúil Bealach Chill Mhantáin

Éire Cill Mhantáin

Siúl ar feadh Shlí Chill Mhantáin

Tuilleadh eolais a fháil

Tá Contae Chill Mhantáin – ar a dtugtar Gairdín na hÉireann – ar an taobh ó dheas de Bhaile Átha Cliath.  Fairsinge fhiáin de chósta, coillearnach agus sléibhte móra atá ann agus téann an chonair siúlóide is mó tóir sa tír tríd. Is í Slí Chill Mhantáin an chonair mharcáilte is sine in Éirinn. J B Malone, an cnocadóir cáiliúil, a cheap í agus osclaíodh í i 1980. Tosaíonn Slí Chill Mhantáin i Ráth Fearnáin, bruachbhaile i ndeisceart Bhaile Átha Cliath. Téann sí feadh ardtailte Bhaile Átha Cliath agus Chill Mhantáin, trí chnoic iardheisceart Chontae Chill Mhantáin, agus críochnaíonn i gCluain na nGall, sráidbhaile beag ar theorainn Chill Mhantáin agus Cheatharlach, 127km ón túsphointe.  Eispéireas éagsúil agus dúshlánach don siúlóir é seo, a théann trí thailte páirce bruachbhailte, conairí foraoise, agus tuath réchnocach, agus a mhaireann 7-10 lá. Feicfidh tú lochanna áille, gairdíní mórthaibhseacha, tithe móra galánta ón 18ú haois agus fothracha mhainistir luath-Chríostaí ar an mbealach.