Pendine Sands

Pendine Sands

An Bhreatain Bheag Carmarthenshire

Tá aithne ar an stráice trá 11km seo mar is ann a ndéantar curiarrachtaí luais ar talamh. Malcolm Campbell a bhain an churiarracht luais ar talamh dhomhanda amach anseo sa Blue Bird i 1924 agus sa Blue Bird II i 1927. Bhain a gharmhac, Don Wales, an churiarracht chúrsa luais leictreach ar talamh amach in 2000. I mBealtaine 2019, baineadh curiarracht chúrsa nua de 338.50 ciliméadar san uair amach in Porsche 911. Tá srian leis na limistéir a bhfuil cead tiomáint orthu anois, ach má thaitníonn carranna agus luas leat, beidh tú ar dó sháimhín só ar Pendine Sands.

Is iomaí deis eachtraíochta eile anseo chun gliondar a chur ar do chroí freisin. Is féidir taisteal ar luas breis is 50 ciliméadar san uair cúpla orlach os cionn an ghainimh agus tú i mbun luamhaireacht ghainimh. Nó is féidir dul amach ar an bhfarraige i gcadhc farraige nó ar chlár seaschéaslóireachta. Agus más each-chumhacht dháiríre atá uait, téigh ar marcaíocht ar chapall le taobh na dtonnta.