Faigh amach na taifid luais talún ag gaineamh Pendine

Faigh amach na taifid luais talún ag gaineamh Pendine

An Bhreatain Bheag Carmarthenshire

Tá aithne ar an stráice trá 11km seo mar is ann a ndéantar curiarrachtaí luais ar talamh. Malcolm Campbell a bhain an churiarracht luais ar talamh dhomhanda amach anseo sa Blue Bird i 1924 agus sa Blue Bird II i 1927. Bhain a gharmhac, Don Wales, an churiarracht chúrsa luais leictreach ar talamh amach in 2000. I mBealtaine 2019, baineadh curiarracht chúrsa nua de 338.50 ciliméadar san uair amach in Porsche 911. Tá srian leis na limistéir a bhfuil cead tiomáint orthu anois, ach má thaitníonn carranna agus luas leat, beidh tú ar dó sháimhín só ar Pendine Sands.

Is iomaí deis eachtraíochta eile anseo chun gliondar a chur ar do chroí freisin. Is féidir taisteal ar luas breis is 50 ciliméadar san uair cúpla orlach os cionn an ghainimh agus tú i mbun luamhaireacht ghainimh. Nó is féidir dul amach ar an bhfarraige i gcadhc farraige nó ar chlár seaschéaslóireachta. Agus más each-chumhacht dháiríre atá uait, téigh ar marcaíocht ar chapall le taobh na dtonnta.