Iris Choice

.

**Itinerary**

Iris Choice

Tòisich
1. **Day** #1
Lá 1, an Luan.

Tiomáin ón mbaile (Peterborough) go dtí Sir Gaerfyrddin - timpeall 4 huaire 30 nóiméad

Llandeilo agus Gleann Tywi

(lean [SA19 6EN]  chun carrchlós an óstáin a bhaint amach –  is féidir leat an carrchlós sin a úsáid mar do bhunáit do bhaile Llandeilo mar tá sé thar a bheith lárnach)

Faisnéis: Tagann an fheirmeoireacht le chéile le stíl na tuaithe i mbaile margaidh galánta Llandeilo, ina bhfuil sráideanna cúnga, tithe Seoirseacha péinteáilte agus rogha búitíceanna, siopaí caife agus gailearaithe. Cé go bhfuil sé ina cheantar measartha dlúth, tá roinnt taitneamhachtaí oidhreachta agus cultúrtha i nGleann Tywi máguaird agus iad suite i radhairc a bhainfeadh an anáil díot nach bhfuil le sárú sa Bhreatain Bheag.

Moltaí maidir le háiteanna le cuairt a thabhairt orthu i nGleann Tywi:

Carreg Cennen [SA19 6UA] – agus é go hard os cionn na spéirlíne, téann stair an chaisleáin siar go dtí an 13ú haois.
Oscailte 9:30am-6pm – táille isteach £5.50 an duine

Eastát agus Caisleán Dinefwr [SA19 6RT] - eastát 800 acra fíorálainn díreach taobh amuigh de Llandeilo, agus tá áit thábhachtach aige i stair na Breataine Bige. Bhí cúirt ag an Tiarna Rhys sa daingean san am atá caite, atá suite go hard ar chnoc os cionn Ghleann Tywi, áit a raibh tionchar á imirt aige ar an mBreatain Bheag.
Oscailte 10am – 4pm

Gairdíní Aberglasne [SA32 8QH] - téann stair na ngairdíní múrtha foirmiúla seo siar go dtí tréimhse Eilíse agus tá gairdín clabhstra uathúil ag croílár na ngairdíní agus shílfeá go raibh tú ar sheit i ndráma na seanré ansin.
Oscailte 10am – 6pm (iontráil dheireanach 5pm)

 

Ag fanacht thar oíche@ An Cawdor, Llandeilo
(2 sheomra dhúbailte en suite)
Seoladh:
Sráid Rhosmaen, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin SA19 6EN

Faisnéis: Tá carrchlós príobháideach ag An Cawdor, atá suite taobh thiar den óstán.  Is féidir leat stopadh taobh amuigh chun do bhagáiste a fhágáil ag an bhfáiltiú, agus ansin déanfaimid tú a threorú chuig ár saoráidí páirceála. Tabhair faoi deara gur foirgneamh liostaithe é an t-óstán Cawdor agus níl ardaitheoir ann. *Caith masc i limistéir chomhroinnte uile.

Tá bricfeasta san áireamh agus gearrfar costas an dinnéir ar ais orainn a luaithe agus a bheidh tú seiceáilte amach.

Tá seiceáil isteach ar fáil ó 3pm.

Ní mór seiceáil amach faoi 11am.

Dinneár @ An Cawdor
Áirithint do 2 ag 7:30pm

2. **Day** #2
Lá 2, an Mháirt

AM - tiomáin go dtí Hwlffordd, Sir Benfro – timpeall 1 uair, 30 nóiméad

12pm - Turas báid chuig oileáin Sgomer agus Ynys Sgogwm. Cuireadh an turas sin in áirithe roimh ré agus íocadh as.
Faisnéis: Beidh tú ag bualadh le Gareth – 07969552006

Seoladh: Dale Princess & Dale Sea Safaris - Dyffryn, Hwlffordd SA62 3RB
Beidh an bád ag imeacht ón bpontún. *Beidh an pointe tógtha sin ag brath ar an aimsir - má athraíonn sé tabharfaidh mé faisnéis nuashonraithe duit ar an Luan.
 

Tá páirceáil ar fáil sa charrchlós ag Trá Dyffryn - tógfaidh an cód poist tú ansin - carrchlós íoc agus taispeáin le hairgead tirim amháin atá ann.

Is trí cinn d’oileáin in aice le chéile iad Sgomer, Ynys Sgogwm agus Ynys Gwales atá grúpáilte le chéile mar Láithreán Sainspéise Eolaíochta – is séasúr póraithe na rónta atá ann faoi láthair thart ar Sgomer agus beidh deiseanna ann chun rónta a fheiceáil, mar aon le radhairc iontacha ar na hoileáin.

 

Moladh maidir le lón: An Griffin – in aice leis an gcarrchlós ag Trá Dyffryn.
Buaiteoir réigiúnach Duaiseanna Náisiúnta na dTithe Tabhairne 2019.
*Tabhair faoi deara go ndúntar an chistin ag 2:30 agus mar gheall air sin beidh sé ag brath ar an am a fhilleann tú ón turas báid.

 

Roghnach: Tabhair cuairt ar chuid de Chosán Cósta Sir Benfro ón gcarrchlós ag Dyffryn

Nó: Marloes Sands agus tóg an tsiúlóid leathmhíle ar an aill síos go dtí an trá

(lean [SA62 3BH] chun é a bhaint amach – carrchlós an Taisce, áit a mbeidh ort aistriú)

Faisnéis: Beidh 1.5km de ghaineamh fairsing os do chomhair, agus é breac le túir ghaineamhchloiche agus iad ina seasamh i linnte le lag trá a bhíonn lonrach le héisc bheaga bhídeacha agus le séaclaí, mar aon le radhairc ar oileáin Ynys Sgogwm agus Gateholm.

Ag fanacht thar oíche @ Páirc Slebets, Arberth

(2 sheomra dhúbailte en suite)
Seoladh:
Eastát Pháirc Slebets, Y Rhos, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4AX

Tá bricfeasta agus liúntas don dinnéar san áireamh – d’iarr mé ar an óstán chun sonrasc a chur chugainn maidir le rud ar bith níos mó ná sin. Níl sé riachtanach íoc as sin agus tusa ag imeacht.

Tá seiceáil isteach ar fáil ó 3pm.

Ní mór seiceáil amach faoi 11am.

Dinnéar @ Páirc Slebets: Áirithint do 2 ag 6:30pm

3. **Day** #3
Lá 3, an Chéadaoin

AM

Roghnach: Cuairt ar Easanna Cenarth ar an mbealach chuig Ceinewydd ó Sir Benfro) timpeall 50 nóiméad ó Hwlffordd

(lean [SA38 9JL] chun carrchlós an chuain a bhaint amach – páirceáil ar tháille, beidh ort aistriú anseo)

Faisnéis: Tá sráidbhaile galánta Cenarth suite ar theorainneacha trí chontae - Sir Gaerfyrddin, Ceredigion agus Sir Benfro. Is í an taitneamhacht is clúití dá chuid ón ré Victeoiriach ná scairdeán na n-easanna ar Abhainn Teifi.

San fhómhar, tagann cuairteoirí ó chian agus ó chóngar chun amharc ar thaispeántas iontach na mbradán ag léim. San fheiniméan nádúrtha bíonn na bradáin ar imirce ag streachailt chun na heasanna a shárú agus dul i gcoinne an tsrutha chun sceitheadh.

PM

Cuairt ar Ceinewydd chun deilfeanna a fheiceáil.

(lean [SA45 9NR] chun carrchlós an chuain a bhaint amach – páirceáil ar tháille; tá meaisín carta sa charrchlós seo mura bhfuil briseadh agat.

Faisnéis: Tá clú agus cáil ar Bhá Aberteifi as na deilfeanna bolgshrónacha dá chuid agus daonra de thart ar 250 ann. Tarraingítear iad anseo mar gheall ar an láthair bheathaithe le neart le hithe, an ghnáthóg nach gcuirtear as di agus na huiscí glana. Is féidir deilfeanna bolgshrónacha a fheiceáil ar feadh na bliana agus is ionann Ceinewydd agus baile na ndeilfeanna tríd is tríd, áit a mbíonn deis mhaith agat chun iad a fheiceáil ó bhalla an chuain.

*Leid - ó thaithí, is é ag deireadh na hiarnóna nó sa tráthnóna an t-am is fearr chun deilfeanna a fheiceáil.

 

Ag fanacht thar oíche @An Falcondale, Llanbedr, Ceredigion
(2 sheomra dhúbailte en suite)
Seoladh:
Cabhsa Falcondale, Llanbedr SA48 7SB

Tá bricfeasta agus dinnéar san áireamh

Tá seiceáil isteach ar fáil ó 3pm.
Ní mór seiceáil amach faoi 11am.

Dinnéar @ An Falcondale Áirithint do 2 ag 7:30pm (tá 3 chúrsa ó bhiachlár socraithe dinnéir réamh-íoctha)

 

4. **Day** #4
Lá 4, an Déardaoin

Seiceáil amach faoi 11am

Roghnach: Cuairt ar Mhainistir Strata Florida (lean [SY25 6ES] chun an Mhainistir a bhaint amach – ar an mbealach abhaile)

Faisnéis: Tá Mainistir Strata Florida, Laidin ar ‘Ghleann na mBláthanna’, nó ‘Ystrad Fflur’, mar a thugann muintir na h-áite uirthi, suite ina ciúnas mainistreach ar bhruach Abhainn Teifí ó 1201. Arna bunú ag manaigh Chistéirseacha, níorbh fhada go raibh sí ina heaglais is clúití sa Bhreatain Bheag, taobh amuigh de Tyddewi, agus ina bunchloch de chultúr na Breataine Bige. Tugadh ‘Mainistir Westminster na Breataine Bige’ ar an mainistir.

Tiomáin Abhaile

Coinnigh admhálacha maidir le gníomhaíochtaí ar bith (agus cead isteach go caisleáin, etc. san áireamh), páirceáil (nuair is féidir), admhálacha le haghaidh peitril agus taifead den míleáiste iomlán agus aisíocfar na costais leat.

Crìochnaich