Woodenbridge Hotel and Lodge

Woodenbridge Hotel and Lodge

Éire Cill Mhantáin

Woodenbridge Hotel and Lodge

Website

Is é Óstán Woodenbridge an tÓstán is sine in Éirinn agus é ag cur fáilte roimh aíonna, idir dhaoine cháiliúla agus iadsan atá ar thóir an óir, ar an gcaoi chéanna ón mbliain 1608 i leith agus fáilte Uí Cheallaigh rompu chuig ár n-óstán i gCill Mhantáin. Tá an sean measctha leis an nua againn d’fhonn saoire ar leith a chruthú agus sinn lonnaithe go háisiúil ó thaobh cuairt a thabhairt ar na háiteanna is fearr i gCill Mhantáin. www.woodenbridgehotel.com

  • Dúlra & Fiadhúlra,
  • Siúl,
  • Rothaíocht,
  • Na hEalaíona & Ceardaíocht
  • Stair,
  • Cultúr agus Siamsaíocht,
  • Folláine & Aireachas
  • Ilghníomhaíocht
  • Bia agus Deoch
  • Oidhreacht