Wicklow Boat Charters

Wicklow Boat Charters

Éire Cill Mhantáin

Wicklow Boat Charters

Website

Cuireann Báid Chairtfhostaithe Chill Mhantáin réimse de Thurais Mhara agus Eispéiris Slatiascaireachta ar fáil ó cheann ceann na bliana. Turais Shlatiascaireachta Farraige do Shlatiascairí ó thosaitheoirí go hiadsan a bhfuil seantáithí acu uirthi mar cheird agus an rogha ag gach éinne Slat/Trealamh nó Cóitseálaí a Fháil ar Cíos nó Baoite a Cheannach uainn más mian leo é sin a dhéanamh. Turais Fharraige Cois Cósta ar fáil ar feadh 1, 2 nó 3 huaire an chloig, turais a thabharfaidh cuairt ar áiteanna ina mbeidh Radhairc Áille, Beatha Mhuirí, Sainchomharthaí Oidhreachta agus feirmeacha gaoithe. www.wicklowboatcharters.ie

  • Dúlra & Fiadhúlra,
  • Spóirt Uisce,
  • Folláine & Aireachas
  • Ilghníomhaíocht
  • Oidhreacht