Wells House and Gardens

Wells House and Gardens

Éire Loch Garman

Wells House and Gardens

Website

Ó choillte ársa go gairdíní léibheannaithe foirmeálta agus siulóidí sí, go dtí turais timpeall tí beo ina gcloisfeá faoi Chromail, éirí amach agus faoin nGórta Mór ó aisteoirí i bhfeisteas. Tá 450 acra lán de stair ag Teach Mór Wells chomh maith le clós ceardaíochta agus caifé a bhfuil atmaisféar ait greannmhar acu. É oscailte 7 lá in aghaidh na seachtaine ó 10 r.n. go 4:30 i.n. agus turais tí ar siúl ag an deireadh seachtaine, an t-eispéireas seo go léir ar fáil ag www.wellshouse.ie

  • Dúlra & Fiadhúlra,
  • Stair,
  • Cultúr agus Siamsaíocht,
  • Ilghníomhaíocht
  • Bia agus Deoch
  • Oidhreacht