Waterford Suir Valley Railway

Waterford Suir Valley Railway

Éire Port Láirge

Waterford Suir Valley Railway

Website

Téigh siar san am chuig 1878 trí eolas a chur ar Scéal an Iarnróid mar a léirítear é ag Stáisiún Chill Mhíodáin. Éist leis an bhfeadóg ag séideadh agus an traein ag imeacht ar thuras a gcuirfidh cumha ort i ndiaidh na seanlaethanta le linn duit taisteal trí Ghleann na Siúire i bPort Láirge, ceantar atá saibhir ó thaobh staire de agus gan teacht air ach ar an traein agus ar Ghlasbhealach Phort Láirge. Oscailte go laethúil 1ú Aibreán – 30ú Meán Fómhair. Soláistí ar fáil ag an Caifé Whistlestop. www.wsvrailway.ie

  • Dúlra & Fiadhúlra,
  • Rothaíocht,
  • Stair,
  • Folláine & Aireachas