Tywi Gateway Trust / Carmarthenshire Museum (CCC)

Tywi Gateway Trust / Carmarthenshire Museum (CCC)

An Bhreatain Bheag Carmarthenshire

Tywi Gateway Trust / Carmarthenshire Museum (CCC)

Website

Iarsmalann Charmarthenshire agus Páirc an Easpaig - tá athchóiriú déanta ar Shean Pálás an Easpaig agus na gairdíní pléisiúir in Abergwil agus feidhmíonn siad mar iarsmalann, páirc phoiblí is gairdíní an Chontae agus ardmheas orthu uile. Bain lán do shúl as taispeántais speisialta agus as ár gclár d’fhéilte, de chainteanna agus de cheardlanna; téigh ar thuras le saineolaí áitiúil; nó bain triail as eispéireas a thabharfaidh blaiseadh duit de cad a tharlaíonn ar chúl stáitse.

  • Dúlra & Fiadhúlra,
  • Siúl,
  • Na hEalaíona & Ceardaíocht
  • Stair,
  • Cultúr agus Siamsaíocht,
  • Folláine & Aireachas
  • Oidhreacht