St. Declan’s Way

St. Declan’s Way

Éire Port Láirge

St. Declan’s Way

Website

Slí Dhéagláin Siúlfar stráice gearr de Shlí Naomh Dhéagláin le linn na siúlóide agus mar chuid de seo tabharfar aghaidh ar fhána ghearr ghéar ar an mbóthar isteach chuig Cosán Dhéagláin, áit a mbeidh radharc iontach agat ar Ghleann na hAbhann Móire chomh maith le deis chun sos a ghlacadh agus dreas cainte a bheith againn faoin bhfear féin. Gach Máirt @ 11:00

  • Dúlra & Fiadhúlra,
  • Siúl,
  • Stair,
  • Folláine & Aireachas
  • Oidhreacht
  • Oilithreacht,