Seal Rescue Ireland

Seal Rescue Ireland

Éire Loch Garman

Seal Rescue Ireland

Website

Is carthanacht í Seal Rescue Ireland ata tiomanta do rónta a tharrtháil, a athshlánú agus a scaoileadh saor, bíodh siad gortaithe nó fágtha ina ndílleachtaí, chomh maith le caomhnú na farraige móire a chur chun cinn. Tar le go mbeadh deis agat buaileadh leis na laonna rónta gleoite atá faoinár gcúraim agus foghlaim conas ár bhfarraigí agus an bheatha mhuirí ina gcónaí ann a chosaint. Turais ar fáil go laethúil ach caithfear iad a chur in áirithe roimh ré ag https://www.sealrescueireland.org/visit-us/.

  • Dúlra & Fiadhúlra,
  • Siúl,
  • Spóirt Uisce,
  • Folláine & Aireachas
  • Oidhreacht