Saoirse Cycling Tours

Saoirse Cycling Tours

Éire Port Láirge

Saoirse Cycling Tours

Website

Cuireann Turais Rothaíochta Saoirse réimse de thurais rothaíochta ar fáil atá réchúiseach agus lán d’eolas araon chomh maith le bheith ina seans iontach chun tú féin a spreagadh lena thuilleadh a fháil amach faoin stair, cultúr agus scoth an bhia atá ar fáil i gCathair & i gContae Phort Láirge. Tosaíonn ár dturas timpeall Chathair Phort Láirge ag 10:00 r.n, agus tógfaimid thú ar thuras ar an nGlasbhealach ansin, ag tosú ag 1 i.n. Bíonn turais ar siúl ó mhí Mhárta go Mí Dheireadh Fómhair.

  • Dúlra & Fiadhúlra,
  • Rothaíocht,
  • Stair,
  • Folláine & Aireachas