Merlin’s Hill

Merlin’s Hill

An Bhreatain Bheag Carmarthenshire

Merlin’s Hill

Website

Cuir eolas ar Charmarthenshire – a chuid staire, na daoine ina gcónaí ann, an talmhaíocht agus an draoi Merlin – ag Ionad Mherlin ar an gCnoc. Bain lán do shúl as radharc a bhainfeadh an anáil díot amach thar chonairí dúlra agus thar láthair dúin cnoic ársa agus thar fheirm chaorach. Is féidir féachaint ar dhaoine i mbun blite san Ionad oidhreachta. Cuir turais threoraithe in áirithe roimh ré agus beidh Tae Beag Traidisiúnta i dTeach Feirme Carmarthenshire agat ina dhiaidh.

  • Dúlra & Fiadhúlra,
  • Rothaíocht,
  • Na hEalaíona & Ceardaíocht
  • Stair,
  • Cultúr agus Siamsaíocht,
  • Folláine & Aireachas
  • Ilghníomhaíocht
  • Bia agus Deoch
  • Oidhreacht
  • Oilithreacht,