Ireland Tour Guides

Ireland Tour Guides

Éire Cill Mhantáin

Ireland Tour Guides

Website

Treoraí Turais na hÉireann: Seo é do sheans an deis a thapú maidir le turais nó siúlóidí a dhéanamh le treoraí turais cáilithe a gcuirfidh limisín ar fáil mar chuid den eispéireas! Is teagascóir siúlóide de chuid na dtíortha Nordacha mé faofa ag an mbord a bhfuil os cionn 12 bliana de thaithí agam maidir le grúpaí a threorú ar fud Bhaile Átha Cliath agus Chill Mhantáin. Beidh iompar le haghaidh suas go ceathrar mar chuid de do thuras. D’fhéadfaí talamh slán a dhéanamh de go mbeidh de sháith agat de Stair, Nádúr, agus Spraoi ar thuras liom! www.irelandtourguide.ie

  • Dúlra & Fiadhúlra,
  • Siúl,
  • Na hEalaíona & Ceardaíocht
  • Stair,
  • Oidhreacht