Footfalls Walking Holidays Ltd

Footfalls Walking Holidays Ltd

Éire Cill Mhantáin

Footfalls Walking Holidays Ltd

Website

Ba é Christopher agus Teresa Stacey a bhunaigh Footfalls sa bhliain 1994 agus d’eascair sé as an dúil a bhí ag an mbeirt acu sa saol amuigh faoin aer. Agus daoine aonair agus grúpaí á dtreorú acu ar dtús ar thurais siúil ar Shléibhte Chill Mhantáin in Éirinn, tháinig borradh tapa faoi chúrsaí go dtí go raibh turais siúil treoraithe agus féintreoraithe in áiteanna eile in Éirinn, sa Bhreatain Bheag, in Albain agus i Sasana á gcur ar fáil acu freisin.

  • Dúlra & Fiadhúlra,
  • Siúl,
  • Stair,
  • Folláine & Aireachas
  • Oidhreacht