Fatbike Adventures

Fatbike Adventures

Éire Cill Mhantáin

Fatbike Adventures

Website

Is féidir rothair a thógáil ar cíos i gcomhair an lae ó Fatbike Adventures agus reáchtálaimid turais threoraithe go seachtainiúil freisin ón áit fhoraoiseach cois cósta i nDiméin Belmont i gCill Mhantáin ina bhfuilimid lonnaithe. Is mór an spórt é Fatbikes ó thaobh dul i mbun rothaíochta i slí atá éasca agus sábháilte agus iad ag cur rothair Fatbike ar cíos ar fáil ar bhonn rialta le go bhféadfá aghaidh a thabhairt ansin ar rogha leathan de thránna mar aon le cosáin fhoraoise agus sléibhe. Táimid thar a bheith soghluaiste agus níl chuireann sé aon stró orainn buaileadh le grúpaí turais pé áit is mian leo.

  • Dúlra & Fiadhúlra,
  • Rothaíocht,
  • Folláine & Aireachas
  • Ilghníomhaíocht
  • Bia agus Deoch
  • Oidhreacht