Coastal Foraging

Coastal Foraging

An Bhreatain Bheag Carmarthenshire

Coastal Foraging

Website

Tá cúrsaí sealgaireachta cois cósta (6-8 n-uaire) á dtairiscint againn ar chósta Iathar na Breatnaine Bige. Go leor le foghlaim faoi fhiadhúlra, phlandaí, stair áitiúil, thíreolaíocht agus faoi gheolaíocht. Téigh ag sealgaireacht agus tú sa tóir ar phlandaí, ar chineálacha éagsúla feamainne agus go leor eile a ndéanfar cócaireacht orthu ar an dtrá ag deireadh an lae. Reáchtálaimid laethanta neartaithe foirne/laethana corparáideacha agus laethanta sainspéise lena n-áirítear cúrsaí do fheoilséantóirí agus do lucht veigeáin.

  • Dúlra & Fiadhúlra,
  • Stair,
  • Folláine & Aireachas
  • Bia agus Deoch