Bray Adventures

Bray Adventures

Éire Cill Mhantáin

Bray Adventures

Website

Bíodh do chéad bhlaiseadh agat den spraoi agus den sceitimíní a bhaineann le páirt a ghlacadh i spóirt eachtraíochta cois cladaigh i mBré aoibhinn. I measc na gníomhaíochtaí cois cósta a chuireann Eachtraí Bhré ar fáil tá cadhcáil, clárchéaslóireacht, cóstóireacht agus tonnmharcaíocht. Le cois sin reáchtálann sé cúrsaí traenála, campaí samhraidh agus oibríonn sé le grúpaí a bhfuil riachtanais speisialta acu, é sin agus is teagascóirí cáilithe iad gach duine atá i gceannas ar thuras dár gcuid. Caith súil ar www.brayadventures.ie

  • Dúlra & Fiadhúlra,
  • Spóirt Uisce,
  • Oidhreacht