Merlin’s Hill

Merlin’s Hill

An Bhreatain Bheag Carmarthenshire

Merlin’s Hill

Website

Cuir eolas ar Charmarthenshire – a chuid staire, na daoine ina gcónaí ann, an talmhaíocht agus an draoi Merlin – ag Ionad Mherlin ar an gCnoc. Bain lán do shúl as radharc a bhainfeadh an anáil díot amach thar chonairí dúlra agus thar láthair dúin cnoic ársa agus thar fheirm chaorach. Is féidir féachaint ar dhaoine i mbun blite san Ionad oidhreachta. Cuir turais threoraithe in áirithe roimh ré agus beidh Tae Beag Traidisiúnta i dTeach Feirme Carmarthenshire agat ina dhiaidh.

 • Dúlra & Fiadhúlra,Nature
 • Rothaíocht,
 • Na hEalaíona & Ceardaíocht
 • Talamh,
 • Farraige
 • Spéir,
 • Stair,
 • Cultúr agus Siamsaíocht,
 • Folláine & Aireachas
 • Ilghníomhaíocht
 • Bia agus Deoch
 • Oidhreacht
 • Oilithreacht,