Deiseanna Ceilteacha

Deiseanna Ceilteacha

Deiseanna Ceilteacha

Is ionann na Deiseanna Ceilteacha agus na rudaí a thabharfaidh deis duit druidim níos cóngaraí dár gcultúr Ceilteach, ach tú féin a thumadh sa domhan inar chónaigh na Ceiltigh – agus ina gcónaíonn siad fós. Seans go seasfaidh tú ar dhroim sléibhe a bhfuil an chuma chéanna air agus a bhí nuair a sheas ár sinsear air os cionn 2,000 bliain romhatsa. Seans go bhfeicfidh tú taibhse linbh ag caoineadh agus tú ag éisteacht le scéalta faoin tslí bhrúidiúil ar caitheadh le príosúnaigh i bpríosún ón 18ú haois. Nó seans go nglacfaidh tú páirt i sochraid bhréagach iasc in éineacht le muintir bhaile éigin chun deireadh a chur le séasúr rathúil iascaireachta.

Leis na deiseanna iad seo, ní hamháin go dtuigfidh tú cad atá i gceist le bheith mar chuid dár gcultúr Ceilteach, ach mothóidh tú freisin é.

Scagairí
Tír
Contae