Comharthaí Ceilteacha

Comharthaí Ceilteacha

Comharthaí Ceilteacha

Is iad na Comharthaí Ceilteacha na háiteanna ina bhfaighidh tú na radhairc, na fuaimeanna agus na scéalta a chuaigh i bhfeidhm ar ár gcodanna den domhan. Léireoidh gach Comhartha nóiméad faoi leith sa stair sin againne, bíodh sin 2,000 bliain ó shin, 200 bliain ó shin nó le cuimhne na ndaoine. Agus tú ag cur na comharthaí sin le chéile, tiocfaidh tú ar léargas iomlán ar na réigiúin agus ar na daoine atá ann faoi láthair – agus is dócha a bheidh ann amach anseo.

Ar ndóigh, is iad seoda na turasóireachta roinnt de na háiteanna sin. Ach ní thiocfaidh tú ar go leor acu ach amháin trí bhíthin bóithre as bealach a ghabháil, an loingseoireacht satailíte a mhúchadh agus dul i muinín d’instinní féin (agus léarscáil den seandéanamh, b’fhéidir). Dá mhéad a imeoidh tú ón ngnáthbhealach is amhlaidh is fearr a chuirfidh tú aithne orainn. Seans go gcruthóidh tú do Bhealach Ceilteach féin, fiú.

Scagairí
Tír
Contae