Éire Loch Garman

Conairí Siúil Thinteirn

Tosaíonn na 4 shiúlóid lúbtha seo ag Mainistir Thinteirn agus tá meascán de choillearnach chiúin agus cósta iontu. Téann na conairí, a réimsíonn ó shiúlóid 20 nóiméad go ceann 2 uair an chloig, thar bhuaicphointí Leithinis Rinn Duáin: Mainistir Thinteirn, garraí daingean Colcough agus sráidbhaile Mhuileann an tSáile. Coinnigh súil amach do chruidíní, éigrití, clamháin, iora rua agus ialtóga ar na conairí intíre agus d’éin mhara imirceacha, amhail cadhain, ar an gcósta.