Inspioráid Cheilteach

Lean Bealai na gCeilteach agus beidh tu ar bhoithre ar an leathimeall chuig tailte ina mbionn cora na seasur ag preabadh fos. Aimseoidh tu crosa arsa, seipeil threigthe agus cloche beannaithe. Cloisfidh tu rithimi an domhain nadurtha i dtuin ar gcainte agus muid ag insint scealta faoi naoimh agus pheacaigh. Beidh tu ag famaireacht faoi thirdhreacha sceirdiula ina spreagtar eachtrai laethula. Beidh sraidbhailte romhat ina bhfuil daoine sasta seal a chaitheamh leatsa agus lena gcomharsana.  Treoraionn gach ceann de Bhealai na gCeilteach thu nios gaire don chosta agus don tuath, do na daoine agus do na haiteanna a raibh tionchar acu ar chultur saibhir ata i bpairt fos ag an da thir seo. Cultur inar cuireadh beim riamh anall ar fhailtiu roimh thaistealaithe agus slan a fhagail acu go fonnmhar mar chairde nua.