Tailte agus Mara na gCeilteach

Tailte agus Mara na gCeilteach

Tailte agus Mara na gCeilteach

‘Triúr naofa is ea an tír s’againne. Guímid oraibh, a Spéir, a Thalaimh, a Mhuir.’ (as Beannacht Draoithe Ceilteacha)

Chreid na Ceiltigh ársa go raibh croí spioradálta ag plandaí, ag ainmhithe agus ag rudaí neamhbheo. Dá bharr sin, mhair siad go síochánta leis an dúlra. Tá an tslí mhaireachtála seo fós i bhfeidhm sa lá atá inniu ann.

Is mar a chéile beagnach go díreach iad na tírdhreacha sna codanna seo den Bhreatain Bheag agus d’Éirinn, agus an mhuir mar a bheadh scáthán eatarthu. Saintréithe den dá imeallbhord iad tránna fada, gan mhilleadh, le tuath méith, réchnocach taobh thiar dóibh agus sliabhraonta suntasacha, mórthaibhseacha níos faide siar uathu. 

Tar agus mothaigh cumhacht an dúlra i ngach sliabh, abhainn, crann agus carraig.

Scagairí
Tír
Contae